Kontakt

Spojená škola, Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky

Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky 

+421434282119 

riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk

IČO: 42434718 

Vytvorte si webové stránky zdarma!