Meno školy: Spojená škola, Ulica M.R.Štefánika 1,Vrútky
Email školy: spojenaskolavrutky@gmail.com 
Telefón: 

Gym., ZŠ:+421434282119, MŠ:+421434283838

fax +421434301491

Školská jedáleň: +421434281296 


Adresa školy: Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky