Vážení rodičia,

dňa 15. decembra 2018 (v sobotu) sa od 9.00 do 14.00 hod. uskutoční pre žiakov deviatého ročníka a ich rodičov Deň otvorených dverí v Spojenej škole v Martine (Československej armády 24), kde priamo v škole získate informácie o duálnom vzdelávaní v našom regióne a kde budete môcť uzatvoriť s konkrétnou firmou zmluvu o duálnom vzdelávaní.

 Oznam pre stravníkov. SÚRNE!!! Žiadam dodržať pokyny .

Z dôvodu príkazu zriaďovateľa Mesta Vrútky Vás žiadam, aby od dnešného dňa nikto neuhrádzal príkazy na stravu na mesiac 01/ 2019 v mesiaci december 2018.

Platby môžu prebiehať až od 1.01.2019.

Poštové poukazy školská jedáleň nebude na január 2019 tlačiť.

V prípade potreby budú k dispozícii v školskej jedálni od 04. 01. 2019(pre šeky chodiť zozadu ŠJ) od 8,30 hod do 15,00 hod.

Ďakujem M. Ščurová-riaditeľka ŠJ.