ZDRAVÁ A BEZPEČNÁ ŠKOLA NA " VRÚTOCKEJ ŠTEFÁNIČKE "

Vážení rodičia,

Vedenie školy oznamuje všetkým zákonným zástupcom žiakov školy, že od 4. marca 2018 z bezpečnostno - prevádzkových dôvodov prechádzame na elektronický dochádzkový systém žiakov.

Dnes Vaše deti priniesli domov modrý plástový čip s kódom, ktorý je určený na zaznamenanie príchodu do školy a odchodu z nej.

Od 4. apríla 2018 je každý žiak povinný prísť do školy vchodom A alebo C a čipom označiť svoj príchod na zariadení, ktoré sa nachádza na stene pred vrátnicou vo vestibule školy / oproti vchodu A /.

Pri odchode zo školy, a to z akýchkoľvek dôvodov, je potrebné taktiež označiť odchod zo školy použitím čipu. Žiak vychádza zo školy opäť vchodom A, a to aj po odstravovaní sa v školskej jedálni.

Žiaci, ktorí prichádzajú do ŠKD, vchádzajú vchodom A.

Rodičia, ktorí si prichádzajú pre deti do školského klubu detí, vchádzajú a vychádzajú takisto vchodom A.

Z bezpečnostných dôvodov bude vchod B uzamknutý až do odvolania.

Význam zaznamenávania dochádzky žiakov elektronickým systémom pre rodičov:

  • tak ako rodič pozerá známky v elektronickej žiackej knižke, tak si môže prezrieť dochádzku svojho dieťaťa priamo v mobile,
  • rodič vie, kedy dieťa prišlo a kedy odišlo zo školy,
  • rodičia, ktorí nemajú daný typ mobilu si môžu dochádzku dieťaťa do školy pozrieť v počítači.

Pri strate čipu je rodič povinný zaplatiť 1 € a žiak dostane nový čip s novým kódom.

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na partnerskú spoluprácu v záujme bezpečnosti Vašich detí a našich žiakov.

Bližšie informácie technického charakteru Vám, milí rodičia, podá kolega Mgr. Martin Bačiak, ktorého môžete kontaktovať na mailovej adrese fyzikus@hotmail.com, alebo cez Facebook, nick Ucitel Fyzikus .

PaedDr. Erika Repková


Vážení rodičia, zamestnanci a všetci tí,

ktorí sa práve rozhodujete, komu darujete svoje 2 % z dane z roku 2017, dovoľujeme si Vás požiadať o darovanie tohto finančného príspevku pre naše OZ MÚDRA SOVA. Získané finančné prostriedky chceme využiť v prospech žiakov našej školy, na podporu ich školskej či mimoškolskej činnosti, a týmto žiadame o vašu podporu.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): MÚDRA SOVA
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42068606
Sídlo: Ul. M. R. Štefánika 1 , 03861 Vrútky

S vďakou

Správna rada OZ MÚDRA SOVA

Tlačivo č. 1

Tlačivo č. 2 


Oznam pre stravníkov školskej jedálne

SÚRNE!!! ZMENA čísla účtu školskej jedálne!!!

Z dôvodu zmeny zákona a príkazu zriaďovateľa Mesta Vrútky od 01.01.2018 dochádza k zmene stravovacieho účtu na: SK77 0200 0000 0022 7098 2058, variabilné symboly zostávajú. Žiadam Vás, aby nikto neuhrádzal príkazy na stravu na mesiac 01/ 2018 v mesiaci december. Platby môžu prebiehať až od 1. 1. 2018 v prospech nového čísla účtu, ďalej je potrebné nahlásiť nový účet do banky pre trvalé príkazy. Ak náhodou niekto platbu uhradí v starom roku tak Vám ju prepošleme naspäť na Váš účet a platbu treba opäť zopakovať v novom roku. Poštové poukazy školská jedáleň nebude na január tlačiť, kto bude šek potrebovať, tak bude k dispozícii v školskej jedálni od 04. 01. 2018 (pre šeky chodiť zozadu ŠJ) od 8,30 hod. do 15,00 hod. Ďakujem Ščurová Mariana-riaditeľka ŠJ.


Zoznam školských pomôcok pre základnú školu: