Riaditeľstvo Spojenej školy, na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach hľadá pedagogických zamestnancov na obsadenie pracovných pozícií: učiteľ matematiky, geografie, informatiky v gymnáziu a slovenského jazyka a občianskej náuky v základnej škole. Vhodné aj s aprobáciou hudobná výchova.Požiadavky: Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v príslušnom pedagogickom smere v zmysle príslušnej legislatívy, ukončené adaptačné vzdelávanie, bydlisko v okrese Martin, práca s prostriedkami IKT, kreativita, empátia, pozitívny vzťah k deťom a mladým ľuďom.Plat: od 998.50 € - 1251, 50 € + započítaná pedagogická prax.Informácie: Žiadosť, životopis, súhlas so spracovaním Vaších osobných údajov zasielajte elektronicky na: spojenaskolavrutky@gmail.com a poštou na adresu: Spojená škola, Ul. M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky, Mobil: 0905945054


OZNAM PRE RODIČOV A ŠTUDENTOV GYMNÁZIA

Vážení študenti,vážení rodičia!

Minister školstva SR vydal pokyny k ďalšiemu vzdelávaniu študentov stredných škôl online,

ktoré pokračuje do konca školského roka.

Usmernenie nájdete na:

www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol.pdf

O konaní ústnej časti maturitnej skúšky ministerstvo školstva ešte rokuje, takže zatiaľ nevieme

podrobnosti. Preto, milí maturanti, Vám odporúčam ďalej pokračovať v príprave na skúšky

podľa pokynov vyučujúcich a v individuálnom štúdiu.

Spôsob prijímania žiakov do 1. ročníka stredných škôl nie je ešte jasný, ministerstvo školstva

vydá usmernenie.

V prípade, že máte v škole v skrinkách osobné veci, učebnice a pod. môžete si prísť pre ne,

budova školy bude otvorená: 15. a 16. apríla 2020 v čase od 9, 30 do 10.30 hod. Vstup do

budovy v ochrannom rúšku a ochranných rukaviciach.

Kontakty v prípade potreby: spojenaskolavrutky@gmail.com

0905945054 - PaedDr. Erika Repková

0904472854 - PaedDr. Jana Habdáková - špeciálny školský pedagóg


OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV ZŠ

Vážení rodičia, milí žiaci!
Na základe opatrenia, ktoré včera zverejnil minister školstva SR Vám oznamujem:
- školy a školské zariadenia pravdepodobne ostanú zatvorené do konca školského roka, teda do
30.6.2020,
- vyučovanie žiakov naďalej bude prebiehať online formou cez dostupné domény a program, tak

ako doteraz,
- žiaci ukončia školský rok vydaním vysvedčenia,
- od 6. 4. 2020 učitelia neklasifikujú, teda nehodnotia známkou testy, úlohy a práce žiakov, naďalej

im ich zadávajú,
- priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas
učenia sa. Má motivačný charakter, učiteľ pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup
pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má značne individualizovaný charakter,
pedagóg zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu p

psychickú i fyzickú disponovanosť,
- do 20. 4. 2020 Vám na tomto mieste oznámim, ktoré predmety na vysvedčení budú hodnotené
známkou a ktoré slovným hodnotením - po online stretnutí a dohode s pedagogickým zborom,
- žiaci 1. ročníka budú hodnotení len slovne,
- žiak na konci hodnotiaceho obdobia nesmie prepadnúť, teda nebude opakovať ročník,
- v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do

vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky

vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.

O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
- postupne Vám na tomto mieste budeme zverejňovať ďalšie informácie.Budova školy bude otvorená dňa 15. 4. a 16. 4. 2020 v čase od 8,30 do 9,30 hod. pre prípad, že si chcete zo žiackych skriniek zobrať veci, učebnice, úbor na telesnú. Poprosím dodržať pokyny - rúško na tvári, rukavice na rukách,

- poplatky za ŠKD a MŠ sú v riešení mestského zastupiteľstva, ktoré rozhodne úpravou VZN.


Ďakujem za pochopenie a všetkým želám pevné zdravie. 


POMÁHAME SI

Vážení rodičia,žiaci, milí kolegovia,

aj v tomto období, keď sú zatvorené všetky školy a škôlky poskytujem odborné poradenstvo či emočnú podporu cez email alebo telefonicky. Ak sa máte potrebu vy alebo vaše deti len vyrozprávať, poradiť ako sa učiť, poradiť ako zvládať dnešnú situáciu ohľadom pandémie, pokojne ma kontaktujte - som tu pre vás všetkých každý pracovný deň v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Prajem všetkým veľa zdravia, trpezlivosti a pozitívneho myslenia.

PaedDr. Jana Habdáková, školský špeciálny pedagóg

Email: habdakova@centrum.sk

Mobil: 0904 472 854

Vážení rodičia a kolegovia !
Na základe vyhlásenia ministra školstva v čase od 30. marca 2020 až do odvolania je prevádzka našej Spojenej školy všetkých jej organizačných zložiek prerušená. Prosím, sledujte túto stránku aj naše web sídlo, budú tam zverejňované ďalšie informácie po Usmernení Ministerstva školstva SR.
Všetkým prajem pevné zdravie.  Zber zubných kefiek

Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy.Aj taká vec ako zber použitých zubných kefiek dokáže meniť Slovensko na ekologickejšiu krajinu. Pripojte sa k nám a pomôžte nám pomáhať. Za každých 200 vyzbieraných kefiek akejkoľvek značky získame do tried set košov na triedenie odpadu - žltý na plast a modrý na papier.  

Viac informácií tu.


Vážení rodičia, starí rodičia a ostatní rodinní príslušníci našich žiakov,

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe uznesenia pedagogickej rady o. z. základná škola zo dňa 23. 01. 2020 s účinnosťou od 04. februára 2020 z bezpečnostných dôvodov a chrípkového ochorenia Vás láskavo prosíme, aby ste svoje deti odprevadili po dvere školy a tam sa s nimi rozlúčili.

Vaše deti vedieme k samostatnosti a zodpovednosti, všetky návyky už majú osvojené, takže to zvládnu určite samy.

Preberanie detí zo ŠKD pokračuje tak ako doteraz. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Príkaz riaditeľky školy platí do 30. 6. 2020.

PaedDr. Erika Repková, riaditeľka školyVážení rodičia a priatelia školy,milé žiačky a žiaci!
V prvom rade ďakujeme za účasť a úžasnú podporu nášho vystúpenia pri príležitosti osláv 40. výročia otvorenia budovy Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach a veríme, že sme sa Vám páčili.Ďakujeme sponzorom, vďaka ktorým sme slávnostnú akadémiu pripravili a vystupujúci žiaci dostali malé občerstvenie.
Menovite ďakujeme:

Brantner Fatra, s. r. o. Martin

TURVOD, a. s. Martin

OZ Múdra sova, Ul. M. R. Štefánika,Vrútky

Mestský úrad, Námestie S. Zachara, Vrútky

Martin Gašparík - rodič

Michaela Lutišanová - rodič

SOŠ obchodu a služieb, Martin, polygrafické stredisko

BM music, s. r. o.

Restart Slovakia, s. r. o., Košice

Pedagogickí zamestnanci základnej školy

Nájdete tu video z podujatia, ktoré vytvorila firma Ida - štúdio, Martin, ktorá je ochotná pre Vás vyrobiť video na DVD nosiči v cene 11 €. Tí, ktorí máte záujem, nahláste sa u triednych učiteľov a zaplatením poplatku Vám záväzne bude vyrobené video do týždňa.

Prajeme Vám pekný umelecký zážitok a radosť z Vašich detí - našich žiakov.

PaedDr. Erika Repková, riaditeľka