Testovanie 9

Dňa 1. apríla 2020 (streda) sa uskutoční celoslovenské Testovanie 9 - 2020

z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Príchod do školy: o 7,45 (spolu s prezuvkami, pomôckami, nápojom a občerstvením).

Začiatok testovania: o 8,00

Koniec testovania:o 11,50 aleboo 12,20 (žiaci so ZZ v 1. skupine obmedzenia)

Po skončení testovania odchádzajú žiaci na obed alebo domov.

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré guľôčkové pero (nie gumovacie) + žiaci so zdravotným znevýhodnením kompenzačné pomôcky (viď informácie nižšie).

Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, smart hodinky, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Všetkým žiakom prajeme veľa šťastia!

*Bližšie informácie (špecifikácie testov, časový harmonogram testovania, informácie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením) nájdete na webovej stránke školy v sekcii Výchovný poradca a Testovanie 9Vážení rodičia, starí rodičia a ostatní rodinní príslušníci našich žiakov,

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe uznesenia pedagogickej rady o. z. základná škola zo dňa 23. 01. 2020 s účinnosťou od 04. februára 2020 z bezpečnostných dôvodov a chrípkového ochorenia Vás láskavo prosíme, aby ste svoje deti odprevadili po dvere školy a tam sa s nimi rozlúčili.

Vaše deti vedieme k samostatnosti a zodpovednosti, všetky návyky už majú osvojené, takže to zvládnu určite samy.

Preberanie detí zo ŠKD pokračuje tak ako doteraz. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Príkaz riaditeľky školy platí do 30. 6. 2020.

PaedDr. Erika Repková, riaditeľka školyVážení rodičia a priatelia školy,milé žiačky a žiaci!
V prvom rade ďakujeme za účasť a úžasnú podporu nášho vystúpenia pri príležitosti osláv 40. výročia otvorenia budovy Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach a veríme, že sme sa Vám páčili.Ďakujeme sponzorom, vďaka ktorým sme slávnostnú akadémiu pripravili a vystupujúci žiaci dostali malé občerstvenie.
Menovite ďakujeme:

Brantner Fatra, s. r. o. Martin

TURVOD, a. s. Martin

OZ Múdra sova, Ul. M. R. Štefánika,Vrútky

Mestský úrad, Námestie S. Zachara, Vrútky

Martin Gašparík - rodič

Michaela Lutišanová - rodič

SOŠ obchodu a služieb, Martin, polygrafické stredisko

BM music, s. r. o.

Restart Slovakia, s. r. o., Košice

Pedagogickí zamestnanci základnej školy

Nájdete tu video z podujatia, ktoré vytvorila firma Ida - štúdio, Martin, ktorá je ochotná pre Vás vyrobiť video na DVD nosiči v cene 11 €. Tí, ktorí máte záujem, nahláste sa u triednych učiteľov a zaplatením poplatku Vám záväzne bude vyrobené video do týždňa.

Prajeme Vám pekný umelecký zážitok a radosť z Vašich detí - našich žiakov.

PaedDr. Erika Repková, riaditeľka