Testovanie 5- 2018

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018).

Žiaci píšu test z matematiky (60 minút) a slovenského jazyka a literatúry (60 minút).

Príchod žiakov do školy: 7,40 hod.

Žiaci si prinesú: pero, ktoré píše namodro (nie gumovateľné), prezuvky, občerstvenie.

Bližšie informácie o testovaní nájdete na stránke www.nucem.sk/Testovanie 5 a taktiež na stránke školy v sekcii Výchovný poradca - Testovanie 5.

Účasť žiakov na testovaní je povinná!