Riaditeľka ŠJ na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach posiela po Vašich deťoch oznam o spôsobe bezplatného stravovania žiakov od 1. 9. 2019. Všetky nezrovnalosti, otázky a pripomienky adresujte na telefonický kontakt a mailovú adresu v Zápisnom lístku.Riaditeľka Spojenej školy sa dištancuje od všetkých odpovedií na Vaše otázky, milí rodičia, pretože stravovanie je v kompetencii riaditeľky ŠJ ako samostatného právneho subjektu.Ďakujem.PaedDr. Erika Repková

Tlačivo o spôsobe bezplatného stravovania žiakov ZŠ.


Vážení rodičia a priatelia školy,milé žiačky a žiaci!
V prvom rade ďakujeme za účasť a úžasnú podporu nášho vystúpenia pri príležitosti osláv 40. výročia otvorenia budovy Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach a veríme, že sme sa Vám páčili.Ďakujeme sponzorom, vďaka ktorým sme slávnostnú akadémiu pripravili a vystupujúci žiaci dostali malé občerstvenie.
Menovite ďakujeme:

Brantner Fatra, s. r. o. Martin

TURVOD, a. s. Martin

OZ Múdra sova, Ul. M. R. Štefánika,Vrútky

Mestský úrad, Námestie S. Zachara, Vrútky

Martin Gašparík - rodič

Michaela Lutišanová - rodič

SOŠ obchodu a služieb, Martin, polygrafické stredisko

BM music, s. r. o.

Restart Slovakia, s. r. o., Košice

Pedagogickí zamestnanci základnej školy

Nájdete tu video z podujatia, ktoré vytvorila firma Ida - štúdio, Martin, ktorá je ochotná pre Vás vyrobiť video na DVD nosiči v cene 11 €. Tí, ktorí máte záujem, nahláste sa u triednych učiteľov a zaplatením poplatku Vám záväzne bude vyrobené video do týždňa.

Prajeme Vám pekný umelecký zážitok a radosť z Vašich detí - našich žiakov.

PaedDr. Erika Repková, riaditeľkaOZNAM - ŠKD

Riaditeľka Spojenej školy oznamuje všetkým zákonným zástupcom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí pri našej ZŠ, že podľa VZN Mesta Vrútky č. 1/19 sa s účinnosťou od 01.03. 2019 zvyšuje poplatok v ŠKD z 10 € na 13 €. Dodatočná platba za mesiac marec bude zohľadnená v poplatku za mesiace apríl, máj a jún 2019 v sume 42 €.

OZNAM

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci 9. ročníkov ZŠ.

Vedenie Spojenej školy, o. z. Gymnázium J. C. Hronského vo Vrútkach Vám oznamuje, že po včerajšom rokovaní /23. 1. 2018/ pána primátora Mgr. Branislava Zacharidesa a našej pani riaditeľky na ministerstve školstva sme v odvolacom konaní boli úspešní a ministerstvo nám povolilo otvoriť 1 triedu s počtom študentov 17.

Daná informácia bude zverejnená na webovom sídle ministerstva školstva do 31. januára 2019.

Pozývame všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí v Gymnáziu J. C. Hronského vo Vrútkach dňa - 8. februára 2019 od 8, 00 do 16,00 hod.. Tešíme sa na Vás. 


 Oznam pre stravníkov MŠ. SÚRNE!!! Žiadam dodržať pokyny .

Vážení rodičia detí - predškolákov, prosím pozorne čítajte dôležitý oznam riaditeľky ŠJ. Všetky informácie ohľadom stravovania Vašich detí výlučne poskytuje riaditeľka ŠJ na tel. čísle - 043/ 4306297. Ďakujem za pochopenie.

PaedDr, Erika Repková, riaditeľka školy

OZNAM RIADITEĽKY ŠJ