Testovanie 9 - 2021

zo slovenského jazyka a z matematiky sa uskutoční dňa 9.6.2021.

Príchod do školy: 7:45

Koniec testovania: 11:50

Povolené pomôcky:

  • kalkulačka
  • rysovacie pomôcky
  • pero, ktoré píše namodro (nie gumovateľné)

Nepovolené pomôcky:

  • mobilné telefóny
  • výpisky
  • študijné materiály
  • učebnice

Žiaci si so sebou v deň testovania donesú do školy prezuvky, občerstvenie a nápoj.

Pred testovaním budú všetci žiaci administrátorom poučení, ako zapisovať odpovede do odpoveďových hárkov.

Špecifikácie testov zo slovenského jazyka a z matematiky nájdete na stránke:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021

Harmonogram testovania:

Matematika

8:00 - 8:10 Úvodné pokyny

8:10 - 8:20 Rozdanie testov, oboznámenie sa s testom

8:20 - 9:50 (90 minút) Administrácia testu z matematiky

9:50 - 9:55 Zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

9:55 - 10:20 (25 minút) Prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10:20 - 10:25 Úvodné pokyny

10:25 - 10:35 Rozdanie testov, oboznámenie sa s testom

10:35 - 11:45 Administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11:45 - 11:50 Zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

Informácie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Testy žiakov sú upravené po formálnej a obsahovej stránke. Žiak môže počas testovania používať kompenzačné pomôcky, ktoré používal počas vyučovania v škole.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením, zaradení do 1. skupiny testovania, majú predĺžený čas na 105 minút z matematiky a na 85 minút zo slovenského jazyka a literatúry. Testovanie končí o 12:20.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením, zaradení do 2. skupiny testovania, majú predĺžený čas na 120 minút z matematiky a na 100 minút zo slovenského jazyka a literatúry. Testovanie končí o 12:50.

Žiaci nemusia využiť celú dobu predĺženého času. Ak skončia skôr, môžu test odovzdať skôr. Svoje dieťa môžete prihlásiť do MŠ:

1.) elektronicky vyplnením elektronickej prihlášky TU ,

2.) písomne vyplnením nášho tlačiva, ktoré si môžete stiahnuť TU.
Najnovšie informácie a pokyny pre rodičov a žiakov

základnej školy

gymnázia.Zoznam školských pomôcok pre základnú školu: