Oznam o T5-2019

Vážení rodičia piatakov a milí piataci,

oznamujeme Vám, že dňa 20. novembra 2019 (streda) sa uskutoční

testovanie žiakov 5. ročníka.

Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ,

vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Žiaci našej školy budú testovaní

z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Bližšie informácie nájdete tesne pred testovaním aj na vchode školy, ďalej na nástenkách školy a na internetovej stránke www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

Testovanie sa uskutoční v papierovej forme a na vybraných školách aj v elektronickej forme.

Povolené a nepovolené pomôcky:

Povolené pomôcky:

  • pero, ktoré píše namodro (pri papierovej forme),
  • pomocný papier na výpočty z matematiky (žiaci ho dostanú v škole),
  • začlenení žiaci: kompenzačné pomôcky, ktoré používajú na vyučovaní pri písaní písomných prác, respektíve tie, ktoré vyplývajú zo záverov diagnostických vyšetrení.

Nepovolené pomôcky:

  • MAT: pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúre,
  • SJL: výpisky, učebnice, študijné materiály.

Príchod do školy: 7,40

Ukončenie testovania: 11,10 / 11,40 (žiaci so zdravotným znevýhodnením)

Po skončení testovania idú žiaci na obed. 


Riaditeľstvo Spojenej školy, Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach prijme do pracovného pomeru od 1. 9. 2019 učiteľa/učiteľku primárneho vzdelávania ( ročníky 1. - 4. ).

Podmienky:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 

- pedagogický smer so zameraním učiteľ/ učiteľka primárneho vzdelávania

- pozitívny vzťah k deťom

- kreativita a flexibilita na dobrej úrovni

- znalosť práce s počítačom, internetom, wordom, excelom, inter. tabuľou

- ukončené adaptačné vzdelávanie

- bydlisko v okrese Martin alebo Turč. Teplice

- samostatnosť v práci

Poznámka:- plat v zmysle legislatívy v školstve a príslušnej praxe uchádzača. Svoje žiadosti zasielajte elektronicky na adresu: spojenaskolavrutky@gmail.com alebo poštou. Info: 043/4282119


Vážení rodičia a priatelia školy,milé žiačky a žiaci!
V prvom rade ďakujeme za účasť a úžasnú podporu nášho vystúpenia pri príležitosti osláv 40. výročia otvorenia budovy Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach a veríme, že sme sa Vám páčili.Ďakujeme sponzorom, vďaka ktorým sme slávnostnú akadémiu pripravili a vystupujúci žiaci dostali malé občerstvenie.
Menovite ďakujeme:

Brantner Fatra, s. r. o. Martin

TURVOD, a. s. Martin

OZ Múdra sova, Ul. M. R. Štefánika,Vrútky

Mestský úrad, Námestie S. Zachara, Vrútky

Martin Gašparík - rodič

Michaela Lutišanová - rodič

SOŠ obchodu a služieb, Martin, polygrafické stredisko

BM music, s. r. o.

Restart Slovakia, s. r. o., Košice

Pedagogickí zamestnanci základnej školy

Nájdete tu video z podujatia, ktoré vytvorila firma Ida - štúdio, Martin, ktorá je ochotná pre Vás vyrobiť video na DVD nosiči v cene 11 €. Tí, ktorí máte záujem, nahláste sa u triednych učiteľov a zaplatením poplatku Vám záväzne bude vyrobené video do týždňa.

Prajeme Vám pekný umelecký zážitok a radosť z Vašich detí - našich žiakov.

PaedDr. Erika Repková, riaditeľka