Meno školy: Spojená škola, Ulica M.R.Štefánika 1,Vrútky
Email školy: riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
Telefón: 

Gym., ZŠ: +421434282119, 

MŠ: +421434283838

fax:  +421434301491

Školská jedáleň: +421434281296 


Adresa školy: Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky 

Vytvorte si webové stránky zdarma!